top of page
  • Christoffer Wasastjerna

Dilutoitumisen tuska, terve vs epäterve omistusosuuden laimeneminen

Kun kasvuyhtiö hankkii lisää rahoitusta osakeannilla, kaikkien niiden omistusosuus, jotka eivät osallistu kierrokseen pro-rata-osuudellaan, laimenee. Yleensä founderit ovat ne, joiden omistusosuus laimenee eniten useiden rahoituskierrosten myötä.


Laimenemisen dynamiikkaan on syytä perehtyä tarkasti, sillä virheet voivat olla myöhemmin vaikeasti korjattavissa. Selkeä CapTable auttaa rahoituskierrosten suunnittelussa ja auttaa ymmärtämään laimentumista. Ota se haltuun yrityksen perustamisesta lähtien, jos aiot rahoittaa kasvua muiden pääomilla.


Omistuksen laimeneminen
Dilutoitumisen dynamiikka

Jos et hanki rahoitusta osakkeita vastaan tai antamalla muita erityisiä oikeuksia, et myöskään altista omistustasi laimenemisriskille. Tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista, sillä "bootstrapping" voi olla hyvin hidasta kasvun tietä maailmassa, jossa uusia kilpailevia ratkaisuja syntyy jatkuvasti. Eikä se ole edes vaihtoehto, jos liiketoimintamalli edellyttää merkittäviä panostuksia ennen tuottojen aikaansaamista.


Laimenemisen minimoimiseksi tavoitteen tulee luonnollisesti olla, että uudet sijoittajat saavat mahdollisimman vähän omistusta tarvittuun pääomaan nähden. Valuaation tulisi siis olla korkeahko. Vastassa ovat markkinavoimat ja yrityksen suhteellinen houkuttelevuus sijoituskohteena, eli rahoituksen kysyntä ja tarjonta. Sijoittajilla on myös tietty intressi säilyttää foundereiden omistusosuus kohtuullisena, sillä voimakkaasti laimentunut omistus, ellei riittävän arvokas, muodostaa myös sijoitusriskin (voi heikentää foundereiden motivaatiota).


Onnistuessa kasvattamaan valuaatiota suhteessa enemmän kuin nostetaan pääomia rahoituskierroksesta toiseen, myös laimenevan omistuksen arvo kehittyy vahvasti. Monet ovat kuitenkin kohdanneet tilanteen, jossa jatkuvuuden nimissä on täytynyt hyväksyä "down round" -ehtoja, jotka laimentavat sekä omistusta että sen arvoa merkittävästi. Foundereiden on lisäksi ymmärrettävä sijoitusten mahdollisten likvidaatiopreferenssien vaikutusta suhteessa relevanttiin markkina-arvoon nyt ja tulevaisuudessa. Laimentuminen voi yllättää ikävästi jopa vasta exit-tilanteessa.

Kommentare


bottom of page