top of page
  • Christoffer Wasastjerna

Likvidaatiopreferenssi - Sijoittajan vakuudeksi - Foundereiden painajainen

Startup rahoituksessa mitataan liikeideoiden arvoa ensimmäistä kertaa. Riippuen idean, tiimin ja muiden arvokomponenttien houkuttelevuudesta suhteessa pyydettyyn valuaatioon, sijoittajat edellyttävät joko rankempia tai kevyempiä ehtoja sijoittamalleen pääomalle. Mitä korkeampi pyydetty valuaatio on suhteessa riskeihin ja arvioituun potentiaaliin, sen kovemmat ovat yleensä ehdot. Kysessä on siis sijoittajien riskien hallinta. Yksi tyypillisempiä keinoja on likvidaatiopreferenssin kirjaaminen osakassopimukseen.


Mitä likvidaatiopreferenssi tarkoittaa
Likvidaatiopreferenssi

Likvidaatiopreferenssi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tulevaisuuden exitissä tai muussa likvidaatiotapahtumassa kyseisille osakkeille palautetaan tietty ennakkoon määritetty arvo, ennen kun jaetaan varoja omistusosuuksien mukaan. Preferenssiehto voi pitää sisällään mm. tuottokertoimen, jolla sijoittaja ”varmistaa” vähimmäistuoton sijoittamalleen pääomalle. Sijoitettu euro voi tarkoittaa likvidaatiopereferenssinä esim. pari euroa (Ehdot voivat olla huomattavasti monimutkaisemmat kuin tässä kuvattu).


Foundereiden kannalta on olennaista ymmärtää miten likvidaatiopreferenssi toimii. Kuinka suurella osuudella osakkeista on preferenssiehto? Mihin arvoon preferenssiehdot ynnäävät, eli mistä exithetken osakearvosta alkaen foundereiden saanto ei dilutoidu kohtuuttomasti? Kuvassa tämä break-even arvo on merkitty ”BE”. Tästä arvosta alkaen likvidaatiopreferenssillä ei ole vaikutusta ja kaikille osakkeille maksetaan omistusosuuden mukaan. Huh, helpotus. Mutta hetkinen, onko sellainen valuaatio edes realistinen saavuttaa? Miltä yhtiön avainluvut tulisi näyttää? Mitä se edellyttää yhtiöltä?


Likvidaatiopreferenssiä kannattaa pohtia ja ymmärtää jo ennen kuin hakee rahoitusta ja myös olla valmis neuvottelemaan siitä. Vaakakupeissa on dilutoituminen tässä ja nyt alhaisemman valuaation kautta tai mahdollisesti myöhemmin likvidaatiopreferenssin kautta. Tässä pohdinnassa auttaa arvonmäärityksen huolellinen ymmärtäminen.


Riski likvidaatiopreferenssin leikkurivaikutuksille on foundereiden kannalta suurimmillaan kun lähestytään esim. VC/PE rahaston parasta ennen päivää jos yhtiön valuaatiota on edelleen vaikeata perustella riittävän korkeaksi esim. listattujen verrokkien kertoimilla ja/tai yhtiöllä on runsaasti nettovelkaa kun samalla VC/PE:llä on oikeus päättää osakkeiden myynnistä kaikkien omistajien puolesta osakassopimuksen mukaisesti.

Comments


bottom of page