top of page
  • Christoffer Wasastjerna

Startupin tilinpäätös, välttämätön paha vai liiketoiminnan, rahoituksen ja verotehokkuuden mahdollistaja?

Nuorissa kasvuyhtiöissä kirjanpito ja tilinpäätös on pitkälti ulkoistettu tilitoimistolle, kuten pitääkin. Kuukausikirjanpito saattaa tilitoimistosta ja yrityksestä riippuen valmistua seuraavan kuukauden puolivälin tienoilla tai vasta sitä seuraavan kuukauden aikana ALV-syklin mukaan. Silloin vääjäämättä myöhässä talouden tehokkaaksi ohjaamiseksi.


Lukujen luotettavuuden kannalta myynti- ja ostolaskut tulee olla kirjattuna oikeille kuukausille suoriteperusteisesti, varaston muutos ja keskeiset jaksotukset lisäksi olla tehtynä. Laadukas kirjanpito edellyttäkin johdon riittävää huomiota ja tilitoimiston kanssa yhteydenpitoa ja ohjausta.


Entä tilinpäätös, syntyykö se tilitoimiston toimesta ilman johdon ja hallituksen paneutumista ja kannanottoa, kunhan saadaan puhdas tilintarkastuskertomus? Jos näin on, ei olla selvästikään ymmärretty tilinpäätöksen merkitystä. Tilinpäätös on lopulta yhtiön jopa tärkein virallinen ja julkinen asiakirja, jonka varassa asiakkaat, toimittajat ja rahoittajat tekevät luottoluokitusta yhtiöstä. Uskaltaako nuoren yhtiön kanssa olla tekemisissä ja jos, niin millä ehdoilla?


Tilinpäätökseen kannattaakin suhtautua sen todellisen merkityksen mukaisella tavalla. Tärkein on ulkoinen luottamus yhtiötä kohtaan johon taas vaikuttaa eniten yhtiön vakavaraisuus sekä taitavan lukijan osalta myös tilinpäätöksen agressiivisuus tai riskitaso. Rahoitusrakennetta on siis pidettävä kunnossa, mukaan lukien muuttuva osuus omasta pääomasta, eli tilikauden tuloksesta oli se sitten voitollinen tai tappiollinen.


Lähtökohta on:


  • Niin kauan kun yhtiö on tappiollinen kaikki mitä perustellusti voidaan siirtää kuluista omaisuudeksi vähentää tappioita ja parantaa siten omavaraisuutta.

  • Jos yhtiö on voitollinen, mutta edelleen kassavirtanegatiivinen kannattaa edelleen minimoida veroja vähennyskelpoisilla kuluilla (sekä vahvistetuilla tappioilla) ja parantaa kassavirtaa vastaavasti.

  • Jos yhtiö taas on voitollinen positiivisella kassavirralla on puhdas ilo maksaa myös veroja, edelleen toki mieluummin myöhemmin kuin aikaisemmin.

Startupin tilinpäätöksen arviointikohdat

Kuvassa luetellut kohdat ovat yleisimmät nuorten kasvuyhtiöiden tilinpäätöksiin liittyvät keinot vaikuttaa tulokseen, omaan pääomaan sekä vakavaraisuuteen ja pidemmällä tähtäimellä myös verotukseen (esim. riski menettää alkuvuosien vahvistettuja tappioita). Jokaiseen liittyy omat erikoisuutensa, joita pitää tuntea niiden kestävälle soveltamiselle. Näistä kannattaa keskustella yhtiön tilintarkastajan kanssa muistaen, että johto ja hallitus vastaa tilinpäätöksestä ja sen riskitasosta.


Yhtiön elinkaarivaihe vaikuttaa siihen mitä on järkevää tai mahdollista. Esim. listautumisvaiheessa luovuudelle on vähemmän tilaa ja kaikki pitää jo olla varsin kovalla pohjalla. Varovaisuuden periaate on aina hyvä ohjenuora tilinpäätöksen laatijalle.


Tuleeko muita keskeisiä kasvuyhtiön tilinpäätökseen liittyviä vinkkejä mieleen?

留言


bottom of page