top of page
  • Christoffer Wasastjerna

Kasvavien jatkuvuusriskien merkit

Kuinka moni listan kohdista vastaa yrityksesi tämän hetkistä tilannetta?


Tunnista liiketoiminnan jatkuvuusriskit
Kasvavien jatkuvuusriskien merkit

Toivottavasti ei pari-kolmea ensimmäistä enempää. Eikä yrityksenne silloin ole poikkeus vallitsevassa suhdanteessa. Tästä edelleen ei kuitenkaan haluta pudota hallitsemattomasti. Mitä aikaisemmin muutostoimiin ryhdytään sen parempi, sillä ongelmat tapaavat kumuloitua ajan myötä ja ovat sitä vaikeampia ratkaista mitä ohuemmilla buffereilla toimitaan.


Rahoituksen kovenantit kannattaa hallita ennakoivasti ja pyytää rahoittajilta ”waver” hyvissä ajoin ennen kun niitä tulee rikottua. Usein pankit antavat etukäteissuostumuksensa kovenanttien rikkoutumiselle eivätkä siten vetoa lainojen irtisanomisoikeuteensa, mikä muuten voisi koitua katastrofaaliseksi yhtiölle ja myös mahdollisille henkilötakaajille. Pidä siis huolta rahoittajistasi mm. raportoimalla heille säännöllisesti.


Oman pääoman menetys on johdon vastuun kannalta vedenjakaja. Toimitusjohtajan ja hallituksen tulee luonnollisesti olla jatkuvasti selvillä oman pääoman riittävyydestä sekä sen lujuudesta. Vastuun kannalta on olennaista, että menetyksestä ilmoitetaan kaupparekisteriin, jolloin siitä tulee julkinen tieto. Ilmoitus luonnollisesti vaikeuttaa yhtiön toimintaedellytyksiä, kun taas sen tekemättä jättäminen voi laukaista johdon henkilökohtaisen vastuun veloista.


Jos kassavirta on negatiivinen voi kassakriisi olla käsillä ilman riittäviä puskureita. Liiketoiminta voi kuitenkin usein jatkua hyvin ohuilla kassavaroilla niin kauan kun pystytään huolehtimaan siitä, että palkanmaksusta suoriudutaan sekä siitä, ettei erääntyneitä velkoja keri vanhenemaan niin paljon, että velkoja lopullisesti menettää uskonsa ja hakee yhtiön konkurssiin. Jos rahoitusta (sis. velkajärjestelyt) ei ole näköpiirissä taistellaan kuitenkin kelloa vastaan. Kriittinen piste on saavutettu kun kassa ja saatavat eivät enää kata erääntyneitä velkoja. Kuka hakee lopulta yhtiön konkurssiin, johto vai velkoja?


Pahimmassa tapauksessa johto yrittää välttää vastuunsa irtisanoutumalla toimisuhteistaan jättäen yhtiön ilman nimenkirjoittajaa. Yhtiö jää eläväksi kuolleeksi odottamaan, että velkoja hakee sen konkurssiin. Johdon vastuu ei kuitenkaan katkea irtisanoutumiseen, joten on selvästi parempi pysyä toimessa ja huolehtia oma-aloitteisesta konkurssihakemuksesta. Mikäli konkurssimenettelyssä vastuukysymykset korostuvat ovat hallituksen pöytäkirjat, jotka osoittavat huolellisuusvelvoitteen noudattamista arvossaan.


Vältä siis tämä polku mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huolehtimalla toiminnan kannattavuuden ja rahoituksen edellytyksistä. Yrityssaneerausta velkojen leikkaamiseksi kannattaa myös harkita terveyttämiskeinona mikäli edellytykset täyttyvät (selviää puhumalla insolvenssijuristin kanssa). Niin kauan kun on perusteita tilanteen korjaantumiselle kannattaa edelleen taistella paremman huomisen puolesta, halliten riskit ja vastuut.


Comments


bottom of page