top of page
  • Christoffer Wasastjerna

Saitko ostotarjouksen firmastasi?

Onnittelut!


Hyviä firmoja pikemminkin ostetaan kuin myydään. Joku selvästi arvostaa ja on kiinnostunut aikaansaannoksistasi. On siis täysin ymmärrettävää, jos ilahduit tarjouksesta. Mutta mitä ostotarjous pitää sisällään ja miten siihen pitäisi suhtautua?


Ennen tarjousta ollaan luonnollisesti keskusteltu mahdollisesta kaupasta ostajan kanssa ja alustava ymmärrys tarjouksen sisällöstä saattaa jo olla muodostunut keskusteluissa. Vaikka tarjous ei olisi sitova, se on joka tapauksessa selkeä kutsu tanssiin.


Ostotarjous kannattaa aina ottaa vakavasti ja arvioida loppuun saakka. Kovinkaan moni yrittäjä ei niitä lopulta saa useita kertoja. Nyt on se hetki, jolloin tulisi muodostaa mahdollisimman selkeä käsitys oman yrityksen arvosta, johon tarjousta voidaan suhteuttaa. Oikotie tässä kohtaa voi koitua kalliiksi, sillä heikoin/väärin perustein tehty päätös voi lopulta osoittautua arvoa tuhovaksi.


Ostotarjouksen tulkinta
Saitko ostotarjouksen firmastasi?

Laadukas arvonmääritys pureutuu liiketoiminnan arvoajureihin, niiden taustoihin, tulevaisuuden näkymiin ja riskeihin sekä tähtää ennen kaikkea tilaajan ymmärrykseen arvosta ja siihen eniten vaikuttavista tekijöistä. Tässä ei valitettavasti tunnearvolla ole suurta painoa. Hyvin ymmärretty arvonmääritys antaa eväät fiksuun neuvotteluun ostajan kanssa, joka voi lopulta heijastua parempiin kaupan ehtoihin.


Myös muilla tekijöillä, jotka myynti toisi mukanaan (esim. ostajan suunnitelmat, oma toimeentulo, varojen vaihtoehtoinen käyttö), on tuntuvaa merkitystä tarjousta punnittaessa.


Mikäli tarjous perustuu osakevaihtoon, et pääsekään vielä rahastamaan yrityksestäsi ja sinun tulee lisäksi ymmärtää mahdollisimman hyvin kenen kanssa olisit menossa naimisiin. Osana tarjouksen arviointia tulisi ymmärtää ostajan arvon muodostusta vaihtosuhteen arvioimiseksi, sekä varata tilaisuus omaan due diligence arviointiin ennen kaupan lopullisten ehtojen hyväksymistä. Osakevaihdossa olet tavallaan ostajan housuissa.


Verotuksella on myös merkittävä vaikutus lopputulokseen ja alustava transaktiolaskelma onkin hyvä laatia jo varhaisessa vaiheessa, jotta tietäisit mitä kaupasta jäisi taskuun. Mikäli yhtälö hyvistä lähtökohdista huolimatta näyttää heikolta on syytä punnita verotehokkaampia tapoja toteuttaa järjestely.


Kannattaisiko myydä vai jatkaa omistamista?


Analyysi ja neuvottelu kannattaa aina, mutta älä päätä ennen kun ymmärrät.

bottom of page