top of page
  • Christoffer Wasastjerna

Täyskäännös, eli turnaround

Joskus liiketoiminnassa tulee vaiheita, jolloin on pakko pysähtyä ajattelemaan, miten suuntaa voisi muuttaa. Usein siihen päädytään pidemmän heikon jakson tai suhdanteen jälkeen. Mutta miksi näin, miksi vasta pidemmän ajan kuluttua?


Liiketoiminnan johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyy perusominaisuutena optimismi, usko parempaan huomiseen. Ilman sitä ei olisi yrittäjyyttä, eikä liiketoimintaa. Se johtaa kuitenkin helposti juuri edellä mainittuun tilanteeseen, että pysähdytään ajattelemaan syvällisesti vasta myöhään.


Etuna on toisaalta se, että pakon edessä on helpompi nähdä kirkkaasti ja identifioida se todellinen arvo, mitä asiakkaille liiketoiminnalla luodaan. Tietyissä asioissa tulisi terävöittää toimintaa, ja lisäksi moni aikaisemmin pyhä asia ei olekaan enää niin pyhä. Alkaa hahmottua liiketoiminnan ydin ja selkäranka, joiden varaan sitä voisi kehittää uuteen kukoistukseen, jopa aivan uuteen suuntaan. Moni yritys on juuri nyt tällaisessa vaiheessa.


Turnaround
Terveyttämisellä kestävään tulevaisuuteen

Mistä tervehdyttäminen tulisi sitten aloittaa? Ensinnäkin ottamalla rauhallisesti, koska kiirehtimällä ilman selkeää suuntaa syntyy vain kaaosta. Fiksuinta on alustaa ja selkeyttää ymmärrys hyvällä analyysillä.


Aivan ensimmäisenä on ymmärrettävä likviditeettitilanne ja miten se ilman liiketoiminnan muutoksia mitä todennäköisimmin tulee kehittymään. Seuraavaksi tulee varmistua siitä, että löytyy riittävän vaikuttavia toimenpiteitä, joilla likviditeetti saadaan riittämään suunnan muutoksen tekemiseksi. Nämä toimenpiteet eivät ole pelkästään kustannusten ja investointien karsimiseen tähtääviä. Pitäisi ymmärtää ylärivistä alkaen, mitä voidaan tehdä. Johtuuko esim. heikentynyt tilanne toimituskyvyn ongelmista, hinnoitteluvoiman murenemisesta vai jostakin muusta?


Riippuen yhtiön toimialasta ja liiketoimintamallista voi myös käyttöpääoman sitoutuminen ajaa yhtiön ongelmiin. Mikäli näin on käynyt, pitää aikaansaada ymmärrys käyttöpääoman sitoutumisen syistä. Johtuvatko ne arvoketjuratkaisuista, prosesseista vai puhtaasti sopimusehdoista ja/tai niistä poikkeamisesta? Oikeat toimenpiteet oikeille juurisyille.


Mahdolliset divestointikohteet tulee lisäksi arvioida. Ne voivat olla omaisuutta tai liiketoimintoja, joita ei enää nähdä osana tulevaisuuden liiketoimintaa. Käyttöomaisuuskohteita voi myös olla ehdokkaita 'sell and lease back' järjestelyille. Mikäli omaisuudesta luopuminen onnistuu vastikkeellisesti, toimii nämä muutoksen tärkeinä rahoituslähteinä.


Osana prosessia tulee luonnollisesti kirkastaa strategia ja osallistaa organisaatio muutoksen tekemiseen energisoivalla muutosjohtamisella.


Kun suunnitelma on selkeä, ja näyttöjä toimeenpanosta on jo saatu, on myös paremmat edellytykset rahoituksen järjestämiselle yhtiön uudelle taipaleelle. Olemassa oleville lainoille saattaa saada lyhennysvapaata ja jopa uutta rahoitusta lainoina tai sijoituksina.


Nyt on jo syytä uskoa parempaan huomiseen 🤗

Comments


bottom of page